Master Archeologie

Registratie en digitalisatie van de collectie
Erfgoeddepot DEPOTYZE

Onder het beheer van Erfgoeddepot DEPOTYZE zijn verschillende archeologische collecties van de Zuidelijke Westhoek samengebracht. Het gaat om archeologische vondsten van de prehistorie (Kemmelberg en omgeving) tot en met de Eerste Wereldoorlog. Eens de vondsten gedeponeerd zijn in het erfgoeddepot, moet er nog heel wat registratiewerk gebeuren: fotograferen van objecten, gedetailleerde beschrijving van de vondsten, vondsten invoeren in de databank, controleren van de toestand, puzzelen van aardewerk … Aan de hand van je wensen, kan een bepaalde deelcollectie aan bod komen.
Contact: Joline Depaepe (Erfgoeddepot DEPOTYZE)