Master Geschiedenis / Culturele Studies

Poperingse geschiedenis in het straatbeeld

De geschiedenis van Poperinge en haar deelgemeenten is in elke straat en om elke hoek aanwezig. Maar… ze blijft toch vaak onzichtbaar. Met begeleiding van de archiefdienst ga je op zoek naar hedendaagse methodes om dit rijke verleden in het straatbeeld te tonen. We gaan samen na hoe we diverse doelgroepen (jong-oud, inwoner-toerist) kunnen bereiken. Hierbij kunnen we putten uit de brede waaier aan archiefstukken, gebruik maken van de kunst- en erfgoedcollectie van de stad, inzoomen op onroerend of zelfs immaterieel erfgoed.

Contact: Tijs Goethals (intergemeentelijk archivaris Poperinge-Vleteren)

Educatief pakket Middeleeuws Ieper  

Tijdens de stage maak je kennis met het middeleeuws verhaal van deze stad en hoe we dit in het museum presenteren. Met deze inhoud ontwikkel je, in samenwerking met de educatieve dienst van het museum, een pakket voor kinderen van de 3e graad lager onderwijs (en/of) leerlingen van het 3e secundair. Klassen kunnen dit pakket gebruiken als voorbereiding, tijdens hun bezoek en als naverwerking.

Contact: Wouter Sinnaeve (educatief medewerker Yper Museum)

Stage in het Passchendaele Museum

Het Passchendaele Museum biedt een indringende kijk op het oorlogsverhaal in de Westhoek. Hierbij ligt de focus op de Derde Slag bij Ieper in 1917, ook wel de ‘Slag bij Passendale’ genoemd. Het museum bevindt zich midden in het voormalige slagveld en vormt hierdoor de toegangspoort tot dit rijke erfgoed.

Als stagiair bij het Passchendaele Museum word je ingezet binnen het participatieve project ‘Passchendaele Archives’. Binnen het project geef je een gezicht aan en vertel je het verhaal van de gesneuvelden in de Slag bij Passendale. Daarnaast speel je een ondersteunende rol in het kenniscentrum:

  • Historisch onderzoek voor tijdelijke tentoonstellingen
  • Beschrijven van de beeldcollectie
  • Aanspreekpunt voor bezoekers met historische vragen
  • Bijdragen tot de vrijwilligerswerking

Profiel:

  • Je hebt interesse in de Eerste Wereldoorlog, een historische achtergrond is een meerwaarde.
  • Je kunt zowel in een team als zelfstandig werken.
  • Je bent communicatief vaardig en kunt vlot overweg met Engelstalige bronnen.

Contact: Simon Augustyn (wetenschappelijk medewerker Passchendaele Museum)

Ondersteunen van herinneringseducatie in het Passchendaele Museum

Het Passchendaele Museum biedt een indringende kijk op het oorlogsverhaal in de Westhoek. Hierbij ligt de focus op de Derde Slag bij Ieper in 1917, ook wel de ‘Slag bij Passendale’ genoemd. Het museum bevindt zich midden in het voormalige slagveld en vormt hierdoor de toegangspoort tot dit rijke erfgoed.

Het Passchendaele Museum zet sterk in op het ontwikkelen van haar educatief aanbod met aandacht voor herinneringseducatie. Vertrekkend vanuit onze museale collectie en talrijke persoonsverhalen gelinkt aan de Slag bij Passendale, bouwen we aan pakketten gericht op het lager en secundair onderwijs. Ons huidige aanbod kan je raadplegen via de website van het museum.

Wil je bestaande educatieve pakketten verder helpen uitbouwen of nieuwe programma’s helpen ontwikkelen? Neem dan contact op met Lee Ingelbrecht (publieksmedewerker - educatie Passchendaele Museum)

Stage in (het kenniscentrum van) het In Flanders Fields Museum

Als stagiair bij het In Flanders Fields Museum word je zo veel als mogelijk betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de publieksactiviteiten (tentoonstellingen, conferenties, lezingen en evenementen).
Elke stagiair wordt ingezet in de lopende onderzoeksprojecten: de Namenlijst, de personenverhalen en de historische toponiemendatabank. En er wordt afgetoetst of de stagiair kan ingezet worden in bepaalde specifieke projecten.
Contact: Annick Vandenbilcke (wetenschappelijk medewerker In Flanders Fields Museum)

Registratie en digitalisatie van de personencollecties van het In Flanders Fields Museum

Het In Flanders Fields Museum focust sterk op de persoonlijke ervaring van de soldaten en burgers die de Eerste Wereldoorlog meegemaakt hebben. Door die focus mag het museum erg veel schenkingen rondom een persoon ontvangen. Deze personencollecties vragen een specifieke benadering op vlak van registratie en ontsluiting.
Contact: Annick Vandenbilcke (wetenschappelijk medewerker In Flanders Fields Museum)

Registratie van  de deelcollecties van het In Flanders Fields Museum

De collecties van het In Flanders Fields Museum zijn rijk en divers: publicaties, kranten, brochures, foto’s, frontkaarten, objecten. Dit stelt het museum voor enkele uitdagingen: er is nog veel werk te verzetten op vlak van registratie van deze deelcollecties. Elke deelcollectie vereist immers haar eigen specifieke aanpak. Het eigenlijke project kan je zelf mee bepalen in samenspraak met het team behoud en beheer van het museum.
Contact: Annick Vandenbilcke (wetenschappelijk medewerker In Flanders Fields Museum)

Artist in Residence programma van het In Flanders Fields Museum

  • In kaart brengen van alle materiaal dat rondzweeft in de collecties over het AiR programma van het IFFM (ordenen, ‘schiften en schonen’ en bestuderen).
  • Het overzicht van de residenties op de website van het In Flanders Fields Museum aanvullen en vervolledigen.