Master Restauratie / Conservatie

Registratie en digitalisatie van de collectie (vb. handwerk van onderwijscollectie)
Yper Museum

De collectie van het Yper Museum is een samenbrengen van verschillende deelcollecties: de collectie van het vroegere Stedelijke Museum, deze van het vroegere Onderwijsmuseum, van de Ieperse godshuizen en de collectie van het Merghelynck Museum. Dit maakt de collectie ongelooflijk rijk en divers. Tegelijk stelt dit het museum voor enkele uitdagingen: er is nog veel werk te verzetten op vlak van registratie en digitalisering van de collectie. Elke deelcollectie vereist immers haar eigen specifieke aanpak. Het eigenlijke project kan je zelf mee bepalen in samenspraak met het team behoud en beheer van het museum.
Contact: Sandrin Coorevits (coördinator Yper Museum)

Conservatie middeleeuwse haardplaat en haardtegels
Erfgoeddepot DEPOTYZE

Het conserveren van een middeleeuwse haardplaat afkomstig van de archeologische opgraving van de Leprozerie Hooghe Siecken in Ieper en de conservatie van middeleeuwse haardtegels afkomstig van de archeologische opgraving van het Bisschoppelijk paleis in Ieper. De conservatie gebeurt onder begeleiding van het Erfgoeddepot DEPOTYZE.

Profiel: Je studeert archeologie, kunstwetenschappen of conservatie/restauratie - Je bent enthousiast - Je werkt zelfstandig en gestructureerd - Je werkt nauwkeurig en met zin voor kwaliteit
Locatie: Erfgoeddepot DEPOTYZE, Zonnebeekseweg 363, Ieper.
Contact: Joline Depaepe (Erfgoeddepot DEPOTYZE)