Cultuurdienst CO7

Sinds 2008 is er binnen CO7 een afzonderlijke dienst cultuur die actief is op het vlak van sociaal-cultureel werk (amateurkunsten, verenigingsleven, bibliotheken, vorming, cultuurcentra) en kunsten. Sinds 2020 neemt CO7 een regierol op als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.

Wie is wie?

Medewerkers

Naam contactpersoon Telefoon
Michelle Caulier (Medewerker bovenlokale cultuurwerking) 0471 24 55 82 michelle.caulier@co7.be

Waar kan je ons bereiken?

  • Stadhuis Poperinge

    Grote Markt 1
    8970 Poperinge


Zoek contact