Publicatie 950 jaar Voormezele

Ets van het kasteel van Voormezele in de 16e eeuw, in 1641 gepubliceerd door Antonius Sanderus in Flandria Illustrata
© Stadsarchief Ieper, collectie kaarten en plannen

Op woensdag 5 juni om 19.30 u. stelden we de nieuwe publicatie ‘950 jaar Voormezele’ voor in de bibliotheek in Ieper. Tijdens de archeologische opgraving in 2017 werden door Monument-Vandekerckhove restanten van de oudste kasteelsite van Voormezele blootgelegd. Samen met de opgraving van de abdijsite in de jaren ’80 van de 20ste eeuw en de beschikbare historische gegevens is dit de uitgelezen plek om de dorpsontwikkeling in de Westhoek te bestuderen, van zijn ontstaan tot en met de Eerste Wereldoorlog. De kostprijs van de publicatie is 10 euro.

Publicatie 950 jaar Voormezele

De tentoonstelling, die in 2018 werd georganiseerd in de kerk van Voormezele, was van 5 juni 2019 tot en met 29 juni 2019 te bezichtigen in de bibliotheek in Ieper.

Meer info over de geschiedenis van Voormezele vind je hier.