Voorstelling inventaris religieus erfgoed Vlamertinge

Op woensdag 20 december werd de inventaris van het religieus erfgoed Vlamertinge voorgesteld in de Sint-Vedastuskerk van Vlamertinge. De erfgoedcollectie van de Sint-Vedastuskerk en de Heilige Familiekerk zijn online op de provinciale erfgoeddatabank erfgoedinzicht raadpleegbaar.

Sinds 2015 zet de Erfgoedcel CO7, samen met Stad Ieper, de kerkfabrieken en de Provincie West-Vlaanderen in op de zorg voor het erfgoed van de Ieperse kerken. Er werd een traject gestart voor de inventarisatie van het religieus roerend erfgoed van de Ieperse kerken. Naar aanleiding van de herbestemming van de H. Familiekerk, de Brandhoek kwam ze samen met de Sint-Vedastuskerk in Vlameringe eerst aan de beurt. Eind 2015 werden er vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed gezocht. Een groep van vijf vrijwilligers hebben zich van eind 2015 tot eind 2016 ingezet om alle erfgoedobjecten van beide kerken – zowel in de kerk, heiligdom als de sacristie – te inventariseren. Elke vrijwilliger had hierbij zijn/haar specifieke taak, van meten, beschrijven over nummeren tot digitaal registreren en fotograferen.

Stralenmonstrans VlamertingeDe regionale depotmedewerker van CO7 en de cultuurbeleidscoördinator van Ieper begeleidden de vrijwilligers bij elke stap van de inventarisatie en de provinciale depotconsulenten stonden mee in voor de opleiding van de vrijwilligers. Daarnaast gaven Frans Lignel, lid van de kerkfabriek en Gisèle Legein, kosteres, de nodige uitleg over hoe bepaalde zaken tijdens de erediensten gebruikt worden, wat hun juiste benaming is.

Na meer dan een jaar lang elke donderdagnamiddag te zijn samengekomen, was de inventarisatie een feit. Niet minder dan 750 voorwerpen kwamen door de handen van de vrijwilligers. In de daarop volgende maanden werden de foto’s gekoppeld aan de beschrijvingen, alle beschrijvingen nagezien en eventueel verbeterd. Tijdens deze maanden werden ook, de meer dan 200 stukken religieus textiel teruggeplaatst in de daarvoor voorziene ladekasten.

 

Hierbij werd er door de kerkfabriek gekozen om te investeren in professioneel verpakkingsmateriaal om zo volgens de vooropgestelde regels het textiel in gewassen baalkatoen via de ‘enveloppe-methode’ te kunnen bewaren. Dit nog steeds in de originele ladekasten, maar nadat ze een insectenbehandeling hadden ondergaan. De kerkfabriek Sint-Vedastus maakte vervolgens een keuze welke voorwerpen aan het brede publiek getoond worden en koos ervoor om de gehele inventaris te ontsluiten op www.erfgoedinzicht.be


Dit was het programma:

 • Verwelkoming
  Johan Lamoot, voorzitter Kerkfabriek Vlamertinge
 • Inventarisatie van Ieperse religieuze collecties door vrijwilligers
  Jef Verschoore, eerste schepen stad Ieper en voorzitter CO7
 • Presentatie van de collectie van de Sint-Vedastuskerk en de Heilige Familiekerk via Erfgoedinzicht
  Livia Snauwaert, vertegenwoordiger Provincie West-Vlaanderen
 • Toelichting over de gevolgde procedures en het behaalde resultaat
  Joline Depaepe, regionale depotmedewerker CO7